Brukervilkår

Dette er de lange, kjedelige, juridiske greiene: brukervilkårene på bloggen min. Hvis du er bekymret for at bloggen min krenker, skader, eller fornærmer deg, foreldrene dine, fetterne og kusinene dine, tanter, onkler, vennene dine eller andre medlemmer av familien din på noen som helst måte bør du lese de.

Jeg har forsøkt å holde ting så enkle som mulig – men jeg fraskriver meg alt ansvar for hodepine, trøtthet eller angst som et resultat av å lese disse brukervilkårene.

Ordbruk:

Når jeg skriver ”bloggen” mener jeg www.thesugarfreebaker.no og www.thesugarfreebaker.com

Når jeg skriver ”bloggens eier” eller ”meg” mener jeg meg, Synne Victoria Guldahl.

Varemerke:

The Sugar-Free Baker er et registrert varemerke hos det norske Patentstyret i henhold til varemerkeloven av 1. juli 2010.

Brukervilkår

Dette er det aller viktigste å få med seg. All informasjon som vises på eller tas fra denne bloggen (thesugarfreebaker.com og thesugarfreebaker.no) leses og brukes på leserens eget ansvar. Leseren er på denne bloggen av egen fri vilje, og bloggen og dens eier skal ikke holdes ansvarlig eller anklages for noe innhold vist på bloggen, nå eller i framtiden. Bloggen og bloggens eier (det er meg) hevder ikke å gi medisinsk, vitenskapelig eller noen annen form for profesjonelt råd eller rådgivning. Innholdet på bloggen er intet mer enn de personlige holdningene og meningene til bloggens eier.

Opphavsrett

Om ikke annet angis eies alt skriftlig innhold og alle fotografier på bloggen av bloggens eier og skal ikke brukes på noen ekstern nettside eller til andre eksterne formål uten en skriftlig avtale – inngått på forhånd – mellom bloggens eier og brukeren. Alt innhold har opphavsrett under thesugarfreebaker.com og thesugarfreebaker.no. Hvis du ønsker å bruke eller publisere noe av innholdet på bloggen, ta kontakt med bloggens eier på [email protected]

Innholdets riktighet og gyldighet

Bloggen (thesugarfreebaker.com) og bloggens eier (det er meg igjen) hevder på ingen måte å gi absolutt riktig og gyldig informasjon på en gitt tid av dagen, uken, måneden eller året, nå eller i fremtiden. Ting endrer seg, studier gis ut, erfaringer fås og denne bloggen skal ikke holdes ansvarlig eller anklages for noe uriktig informasjon i en domstol. Hvis du skulle komme over noe som du vet at er fryktelig feil, vær så snill og ta kontakt med meg slik at jeg kan rette opp i feilen.

Eksterne lenker

Denne bloggen og bloggens eier tar ikke ansvar for innhold på eksterne nettsteder de lenker til, og tar heller ikke ansvar for nettsteder som lenker til bloggen. Bloggen og bloggens eier vil ikke anklages eller saksøkes for noen form for skadelig eller krenkende innhold på eksterne nettsteder.

Fotografier

Bildene på denne bloggen eies ene og alene av bloggen og bloggens eier og har opphavsrett under www.thesugarfreebaker.com og www.thesugarfreebaker.no. Bildene skal ikke brukes på eksterne nettsteder eller til eksterne formål uten en eksisterende skriftlig avtale mellom det aktuelle eksterne nettstedet og bloggen. Bloggen tar ikke ansvar for noen form for krenkelse eller skade forårsaket av eller uriktighet i bildene.

Nedlastbart innhold

Bloggen og bloggens eier skal ikke holdes ansvarlig dersom filer, e-bøker eller annet innhold som lastes ned fra bloggen skader eller ødelegger datamaskinen eller annet elektronisk utstyr det lastes ned på. Bloggens eier vil imidlertid ta alle forbehold for å rette opp i feil i, og kun i, det nedlastbare innholdet.

Injurie og krenkelser

Bloggen og bloggens eier skal ikke holdes rettmessig ansvarlig for noe innhold som vises på bloggen. Innholdet på thesugarfreebaker.no og thesugarfreebaker.com er meningene til bloggens eier or hevder på ingen måte å være ekspert, medisinsk, akademisk eller profesjonelt innhold eller råd. Innholdet på bloggen har ingen hensikt om å sverte noen religion, etnisk gruppe, klubb, organisasjon, selskap eller individ, eller noen eller noen ting, og bloggen og bloggens eier skal ikke holdes ansvarlig dersom noen av entitetene nevnt over krenkes eller fornærmes.

Ansvar

Bloggens eier har ansvar for innholdet på bloggen. Innholdet er de personlige holdningene og meningene til bloggens eier og representerer ingen selskaper, blogger, eller individer bloggen samarbeider med.

Personlige holdninger

Innholdet på denne bloggen er eierens personlige holdninger og meninger og representerer ikke meningene eller holdningene til noe annet selskap, blogg, klubb, organisasjon, gruppe eller individ.

Kommentarer på bloggen

Bloggen og bloggens eier skal ikke holdes ansvarlig for kommentarene som skrives på bloggen og skal ikke holdes rettmessig ansvarlig for noe noen skriver på bloggen. Bloggen og bloggens eier skal heller ikke holdes rettmessig ansvarlige for lover disse kommentarene kan komme til å bryte i bloggens land eller noen av kommentatorenes land gjennom implikasjonene, innholdet eller intensjonen til kommentarene. Hvis du finner noe som er skadelig eller krenkende, vær så snill og ta kontakt med meg umiddelbart, slik at kommentaren kan evalueres og eventuelt redigeres eller fjernes.

Å ikke skade

Intensjonen til denne bloggen og bloggens eier er å ikke skade noen av leserne. Bloggen har ikke som intensjon å krenke, skade eller holde andre rettmessig ansvarlige, men skal ikke holdes ansvarlig dersom en leser mener at bloggen har skadet dem på noen måte. Dersom du kommer over noe du anser som skadelig eller krenkende ber jeg imidlertid om at du sier i fra til meg umiddelbart slik at innholdet kan redigeres eller fjernes.

Språk

Bloggen og bloggens eier skal ikke holdes ansvarlig for eller anklages eller saksøkes for oversettelser eller tolkning av innhold. Hvis du oppdager krenkende eller skadelig språk på morsmålet ditt eller et annet språk du snakket flytende ber jeg imidlertid om at du kontakter meg slik at innholdet kan evalueres og potensielt redigeres eller fjernes.

Internasjonale og kulturelle lover

Bloggen og bloggens eier skal ikke holdes ansvarlig for eller anklages eller saksøkes for krenkende utsagn bundet til nasjonale, religiøse eller andre lover fra lesernes hjemland. Hvis du oppdager krenkende eller skadelig innhold i forhold til ditt lands lover ber jeg imidlertid om at du informerer meg om det, slik at innholdet kan evalueres og potensielt redigeres eller fjernes.

Begrensing på skadeserstatning

Dersom bloggen og bloggens eier saksøkes og dømmes, er bloggen og bloggens eier ikke ansvarlige for å betale mer enn et maksimalt beløp på $500 (USD) i skadeserstatning.